Vår egen serie av trädgårdsobelisker, som också kallas Rostorn.
Alla handgjorda, målade med 4 lager giftfri färg.
Finns i modeller från 160 - 260 cm höga. 
Vi tillverkar också andra produkter i trä. 

Vill du ha lika fint som de stora trädgårdarna eller bara slippa grus i gräset eller gräs i rabatten?
Satsa då på en stålkant, som avgränsar. Klassiskt men ändå modernt. Corténstål är en produkt som används för att skilja olika ytor i trädgårdar, parker och offentliga miljöer. Rabatt/gräs eller grus/gräs är det vanligaste och s.k. trädringar. Materialet är Svensktillverkad varmvalsat Cortenstål.
Vi har ett stort standardsortiment hemma, men kan göranästan vad du vill, i stål.
Prata med oss, så ser vi vad som är möjligt.