Jordförbättring

Oavsett om du skall ha ny jord, eller bättre, så har vi det du behöver.

En stor rubrik.

Från Bara Mineral har vi Perlit, vermiculit och Baralith GSP. 

En stor rubrik.

Vi har alla specialjordar från Rölunda, inklusive deras populära EKOjord och BIOkol.
Vi har också dears trädgårdsapotek och fågelfrön