Här nedan kan du se lite exempel på vad vi gör.
 

vikentomater

Med existerande medelhavstema, så planterades här massor med Lavendel och Perovskia. 

Mölle - Helt ny trädgård

Nybyggt hus, på en utmanande tomt. Stora nivåskillnader och inga raka tomtlinjer. Dessutom en bergsknalle mitt i trädgården. Vi valde att ta fram berget och plantera sedum bla. Hela trädgården inhägnades med armeringsjärn, som fick klängväxter på alla partier. Kommer att bli en växtvägg runt allt.

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Laröd - rabatter

En felplantering, av fel växt på fel plats åtgärdades, och flera andra rabatter gjordes om. Vi försöker alltid återvinna de växter som finns från början.

före

efter

före

efter

Laröd - beskärning/staket/uteplats

Denna kund hade många olika delar som skulle åtgärdas. Mycket vintergrönt som fått dra iväg. Perennrabatter som övergetts. Plats för ny uteplats. staket mm.

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Sofieberg - vårstädning

Vårstädning omfattar rensning av rabatter, nedklipp av allt som skall klippas nu. Beskärning av buskar och träd som behövs, och är rätt tid för. Toppdress av gräsmatta om man vill. Gödsling av alla delar. Många uppskattar att man får nollställt trädgården inför den nya säsongen, på kort tid.

Före

Efter

Före

Efter

Arild - ny trädgård

Kund med nybyggt hus önskade enkel trädgård, som klarar av att sköta sig själv under perioder då de inte är där. Dessutom ville man ha frukt, bär och grönsaker på sommaren. Odlingslådor, tåliga växter, blåbär samt en skuggrabatt på framsida gjorde detta riktigt lyckat.

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Första delen av entré till företag

20 års vildväxande byttes mot en kommande bokhäck och härliga klotkörsbär

Före

Efter

Rabatter på Tågaborg

Nyanlagda bäddar skulle fyllas med vår och sommarblomster, som skall blomma mars till oktober. Alla lökar syns inte på bilden. En solhörna skulle omvandlas till medelhavshörna med persikoträd, örter mm.

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter