Vattenväxter

Om man nu investerat i att anlägga en damm, så skall man inte spara in på blommorna. Vattenväxter är faktiskt inte så dyra att införskaffa. Om man har en naturlig dam så blir det inte så mycket kostnader. Tänk på att inte ha gödslad jord i dammen. Det ger för mycket tillväxt och problem. de flesta vill ha jord, men näckrosor vill ha lera. det finns att köpa. I botten skall man sen helst ah sjöstenar. Även växter i vatten behöver näring och detta finns att köpa som speciella näringskulor.

Eichhornia crassipes

Vattenhyacint

Blomningstid: svårblommad i Sverige

Höjd: 5 cm

Plantdjup: Flyter

Odla: köp planta ,Kräver minst 15 grader i vattnet. Bra algförebyggande.

Urticularia vulgaris

Vattenbläddra

Blomningstid: 
Höjd: 10-20 cm
Plantdjup: Flyter
Odla: Köp planta

Lysichiton americanum, L. camschatsensis

Gul och vit skunkkalla

Blomningstid: Juni-september
Höjd: 40-60 cm

Plantdjup:n0-5 cm
Odla: Köp planta

Lythrum Salicaria

Fackelblomster

Blomningstid: Augusti - september
Höjd: 80-100 cm
Plantdjup: 10-30 cm
Odla: Köp planta. lockar till sig fjärilar

Calthea palustris

Kabbeleka

Blomningstid: April - maj
Höjd: 30 cm
Plantdjup: 0-5 cm
Odla: Köp planta

Butomus umbellatus

Blomvass

Blomningstid: Juli
Höjd: 50-70 cm
Plantdjup: 10-40 cm
Odla: Köp planta

Calla palustris

Missne

Blomningstid: Maj
Höjd: 25-30 cm
Plantdjup: 0-5 cm
Odla: Köp planta

Iris sibirica

Strandiris

Blomningstid: Juni
Höjd: 70-80 cm
Plantdjup: 0-20 cm
Odla: Köp planta. 

Marliacea albida

Näckros

Blomningstid: blommar rikligt
Höjd: 5 cm
Plantdjup: 40-120 cm
Odla: köp planta. lättodlad, blommorna upp till 22 cm sora

Froebeli

Näckros

Blomningstid: blommar rikligt
Höjd: 5 cm
Plantdjup: 30-60 cm
Odla: Köp planta. blommor 8-14 cm stora