Träd

Det finns otroligt många olika träd, men här har jag valt att välja dels personliga favoriter och dels träd som passar extra bra i trädgårdar. Liknande som för häckplantor, kan man idag välja att köpa små tträd eller beställa mer fullvuxna exemplar. 
Man delar ofta in träd i: Stora, mellan-stora, små och buskträd
Jag har valt att ta med ca 5 favoriter av varje, med följande indelning:

  • Lilla trädgården
  • Medium storlek
  • Sommarskugga
  • Höstfärg
  • Smala utrymmen
  • Alléträd
  • Färgade blad
  • Hängträd

Om du saknar träd, vilket du säkert gör, så föreslå gärna era favoriter, så lägger jag till dem.

För den lilla trädgården

Mellanstor trädgård

Sommarskugga

Höstfärger

Smala träd

Alléträd

Färg

Hängträd 

.

Acer platanoides 'Globosum' 

Klotlönn

Härdig: zon I- IV

Höjd: 4-5m

Beskrivning: Klotrund krona, 3-4 m bred, som med tiden blir allt mer hängande. Bra träd för trånga gårdar och gator. Trivs i väldränerad jord. Tål stadsmiljö. Sol - halvskugga.

Pyrus salicifolia 'Pendula'

Silverpäron

Härdig: zon I-IV

Höjd: 4-6 m

Beskrivning: Ett gracilt träd med överhängande grenar och silverglänsande, smala elliptiska blad. Vita blommor på våren. Får 2-3 cm breda hårda päron. Solitär. Lämplig för formklippning. Nordens olivträd! Soligt, tål torra varma lägen.

Acer griseum

Kopparlönn

Härdig: zon I-III
 

Höjd: 200-500 cm

Beskrivning: Ett litet, långsamväxande och mycket attraktivt träd. Barken, som är papperstunn, flagnar, rullar undan och visar den kanelbruna, glatta stammen, speciellt iögonfallande på äldre träd. Rödorange höstfärger. Sol-halvskugga. En skönhet vintertid!

 

 

Rhus typhina

Rönnsumak

Härdig: zon I-III

Höjd: 300-500 cm

Beskrivning: Bruna, ludna grenar. Dekorativa blomställningar under vintern. Som solitär, i grupper, soligt och vindskyddat. Anspråkslös. Får många rotskott.

Abies koreana

Koreagran

Härdig: zon I-III

Höjd: 300-500 cm

Beskrivning: Långsamväxande, bred kägelformig krona med genomgående stam. Glänsande mörkgröna barr med vit undersida. Får vackra blå uppåtstående kottar tidigt. Humusrik sand- och lerjord. Utsökt solitär för små trädgårdar, stenpartier. Tål industrimiljö rätt bra.

Ulmus glabra 'Camperdownii'

hängalm

Härdig: zon I-IV

Höjd: 300-500 cm

Beskrivning: Starkt båglikt hängande grenar, grenspetsarna vilar ofta på marken. Solitär. Soligt läge i näringsrik jord. Mottaglig för almsjuka.

Fraxinus americana 'Autumn Purple'

Ask

Härdig: zon I-III

Höjd: 12-15m

Beskrivning: Mindre till medelstort träd med rundad krona och påfallande mörka skott. Bladen är friskt gröna, något glänsande med tydliga nerver.Sorten får en kortvarig men mycket iögonfallande höstfärg i gult, orangebrunt och mörkt violett, beroende på läge och årsmån. Trivs bäst i djup näringsrik och väldränerad jord.

Liriodendron tulipifera

Tulpanträd

Härdig: zon I-II

Höjd: 12-15m

Beskrivning: Träd med rundad kronform. Äldre träd blommar med grönvita blommor med orange fläck vid basen i juni-juli. Solitär. Väldränerat, näringsrik jord. Soligt och varmt i lä. Vårplantering!

Fagus sylvatica 'purpurea pendula'

Röd Hängbok

Härdig: zon I-IV

Höjd: 10-15m

Beskrivning: Bred, med grenar som hänger ända ner till marken. Solitär på stora ytor. Lerjord med god fuktighet, i soliga lägen.

Catalpa bignonioides

(trumpetträd) Katalpa

Härdig: zon I

Höjd: 10-12 m

Beskrivning: Mycket bred krona, stora hjärtformade blad. Solitär. Vita upprättväxande blomklasar i juli aug. Långa frökapslar på hösten. Väldränerad medeltung jord i soliga, skyddade lägen. Vårplantering. Ett av de mest exotiska träd som kan användas i Sverige! Värmekrävande och behöver en gynnad plats i lä med näringsrik jord för att utvecklas bra.

Juglans mandschurica

Manchurisk valnöt

Härdig: zon I-V

Höjd: 10-15m

Beskrivning: Nordens palm! Träd med upp till 90 cm långa parflikiga blad. Få och kraftiga förgreningar. Solitär eller i grupp. Näringsrik, gärna kalkhaltig, väldränerad jord och varmt vindskyddat läge. Bladen slår ut tidigt och kan därför ibland skadas av vårfrost. Arten bör därför inte odlas i Syd- och Västsverige.

Acer palmatum 'Osakazuki'

japansk lönn

Härdig: zon I-III

Höjd: 300-400 cm

Beskrivning: Gröna 7-fingradeblad. Får kraftig höstfärg i orange till scharlakansröd.

Acer rubrum

Amerikansk rödlönn

Härdig: zon I-II

Höjd: 15-20m

Beskrivning: Kan bli upp till 15-20 m men blir oftast mindre. Regelbunden krona och mörkgröna blad. Orangeröd höstfärg i hemlandet, hos oss utvecklas höstfärg endast hos vissa individer och kloner. Många små orange-röda blommor på bar kvist. Växer i naturen i östra Nordamerika på friska till fuktiga marker med relativt lågt pH.
'October Glory' är speciellt vacker

Quercus rubra

Rödek

Härdig: zon I-IV

Höjd: 20-25m

Beskrivning: Växer något snabbare än Q. robur. Vackert bladverk med fin röd höstfärg. Trivs i sol-halvskugga. Anspråkslös. Grupplanteringar och parkträd.

Robinia

Klotrubin

Härdig: zon I-II

Höjd: 400-500 cm

Beskrivning: Robinia utvecklas säkrast vid vårplantering. När det gäller större storlekar bör endast träd med klump planteras. Tagglös, klotrund ofta ympad på högstam. Långsamväxande. Till smala gator, parker och trädgårdar. Trivs i sol, har måttliga näringsbehov. Undvik kalla och dragiga växtplatser. Ett elegant klotträd.

Typ: SMAL, ALLÉ

Carpinus betulus 'Fastigiata'

pyramidavenbok

Härdig: zon I-IV

Höjd: 16-18m

Beskrivning: Pelarform av C. betulus med rak genomgående stam. Kronan är först relativt smal men blir med tiden allt bredare, slutligen 10-15 m. Beakta slutstorlek vid plantering då mekanisk kronreduktion sällan kan göras estetiskt acceptabelt. Värdefullt träd för torg, gator och parker. För övrigt samma som C. betulus.

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

(gulbladig pelar-) bok

Härdig: zon I-III

Höjd: 4-8m
Beskrivning: Skiljer sig från ’Dawyck’ genom bladfärgen som först är guldgul, senare gulgrön.

Quercus robur 'Fastigiata Koster'

(Kosters) pelarek

Härdig: zon I-IV

Höjd: 20-25 m

Beskrivning: Vegetativt förökad klon av pelarek. Smalare selektion av Q. fastigiata. Kronan är tät och smal med rundad bas. En mycket värdefull sort!

Populus nigra 'Italica'

Italiensk pelarpoppel

Härdig: zon I-IV

Höjd: 20-25 m

Beskrivning:Bör planteras i fuktighetshållande jord. Soligt. Solitär eller grupp. Många är lämpliga som läplantering. Snabbväxande. Försiktighet vid plantering i stadsmiljö pga risk för rotinträngning i otäta ledningar samt för lyftning av beläggningar. Vissa sorter skjuter mycket rotskott. Vårplantering är att föredra. Slankt, pelarformigt träd. Blanka blad, gul höstfärg. Trivs i sol och näringsrik jord. Kan användas i grupplanteringar och som alléträd.

Populus tremula 'Erecta'

Pelar asp

Härdig: zon I-VI

Höjd: 15-20 m

Beskrivning: Mycket smalt upprätt växtsätt, förgrenad nerifrån. Trivs i de flesta jordar, sol - halvskugga. Solitärträd, alléträd och i grupplanteringar.

Acer palmatum 'Crimson Queen'

Flikbladig japanlönn

Härdig: zon I-II

Höjd: 1-1,5 m

Beskrivning:Kraftigt, kompakt växtsätt. Fint förgrenad buske med djupt inskurna intensivt purpurröda blad som inte bleknar.

Betula pendula 'Youngii'

tårbjörk

Härdig: zon I-VI

Höjd: 20-25 m

Beskrivning: Uppbindes till slutlig höjd. Kraftigt hängande krona. Solitär i mindre trädgårdar. Ringa näringsbehov. Sol -halvskugga

 

Corylus avellana 'Pendula'

Hänghassel

Härdig: zon I-III

Höjd: 5-7 m

Beskrivning: Dekorativ hängande form av vanlig hassel. Får dekorativa hängen på våren. Ett bra alternativ till hängalm. Toppympad.

Betula nigra 'Summer Cascade'

Hängbjörk

Härdig: zon I-!V

Höjd: 2-2,5 m

Beskrivning: Spännande form av hängbjörk. Svartbjörken Summer Cascade gör sig väl som solitär, gärna intill vattendrag. Trädets huvudstam binds upp till önskad höjd, sidogrenarna är båglikt hängande. Anspråkslös vad gäller växtplats, även fuktigt. Höjd och bredd beror på hur högt stammen binds upp.

Fagus sylvatica - Purple Fountain

Röd Hängbok

Härdig: zon I-!V

Höjd: 2-6 m

Beskrivning: Toppskottet ska bindas upp till önskad sluthöjd, därefter faller toppskottet ut till sidan och trädet blir inte högre. Graciöst hängande sidogrenar. Perfekt träd till mindre trädgårdar.