Klätterväxter

Tillbaka till djungeln. Det är den känsla man gärna vill få till, när man införskaffar klängväxter. En del växer bara en aning högt men en del kan växa många meter upp, på en säsong. Det går lika bra att ha det i trädgården som på balkongen, även om det kanske är lite olika sorter som krävs. Slää växterna fria och använd inte bara spaljeer och bågar utan låt dem växa upp i träd och in i buskar. Man delar ofta in klätterväxter i följande grupper:

Klängväxter - fäster själv med klängen eller sugfötter, som klematis och rådhusvin

Slingerväxter - slingrar, antingen med eller motsols. Det är alltid samma och skall inte motarbetas, som blåregn och humle

Rankande växter med taggar - hakar fast, såsom klätterrosor.

Rankande växter som kryper - behöver hjälp att växa uppåt, såsom kaprifol och kameleontbuske

Clematis

Klematis

Blomningstid: Juni-september beroende av sort

Höjd: 1-4 m

Trivs: sol/halvskugga. Blanda grus, kompost och torvmull för en porös jord. Täck gärna basen om den står i sol.

Växtsätt: Klängväxt med olika stora blommor i alla färger. Trivs bland rosor.

Odla: Köp plantor.

Härdig: Beroende av sort, hela landet

Hedera hibernica

Murgröna

Blomningstid: Inga blommor
Höjd: ca 15 cm om marktäckande annars ca 500 cm
Trivs: helst lite fuktig plats och halvskugga
Växtsätt: Långa kraftiga revor som kan bli upp til 10-12 m långa, beroende av sort. Vintergrön
Odla: Lättodlad, men köps som plantor
Härdig: Zon I-II

Lonicera

Kaprifol

Blomningstid: Juni-september

Höjd: 200-300 cm

Trivs: sol/halvskugga. Lättodlad.

Växtsätt: Långa rankor med friska gröna blad

Odla: Köp plantor

Härdig: zon I-V

Fallopia baldschuanica

Bokharabinda

Blomningstid: Augusti-oktober

Höjd: 900 cm (!)

Trivs: På solig plats

Växtsätt: Kallas också arkitektens tröst, så den växer kraftigt och rikligt. 

Odla: Köp planta. Klarar de flesta jordar. Tålig. Kan behöva beskäras var femte år.

Härdig: zon I-II

Aristolochia

Pipranka

Blomningstid: inga blommor

Höjd: 600-800 cm

Trivs: sol/halvskugga

Växtsätt: Kraftigt bladverk som bildar en mjuk fyllig grönska.

Odla: Köp planta. Kräver tålamod de först aåren, då den skall rota sig. Behöver vattnas under torra perioder och även annars. God jord med kompost krävs. Beskärs på sommaren.

Härdig: zon I-V

Wisteria

Blåregn

Blomningstid: Maj-juni

Höjd: 400-900 cm

Trivs: På solig plats

Växtsätt: Kraftigt bladverk med grenar som slingrar sig runt allt.

Odla: Köp planta. Sätts i lucker jord och gödslas då och då. Skall klippas på våren om man vill ha riklig blomning. Klipp in alla sidoskott och lämna två till fyra knoppar. Samma i augusti.

Härdig: zon I-II

Rosa

Klängros

Blomningstid: Juni-augusti, beroende av sort

Höjd: 200-400 cm

Trivs: På solig plats

Växtsätt: Olika beroende av sort, men blir vedartad efter hand och klättrar gärna på väggar,eller i träd.

Odla: Köp plantor på en bra plantskola

Härdig: 1-VII beroende av sort

Humulus lupulus

Humle

Blomningstid: Gröna hängen fram emot hösten

Höjd: 500-600 cm

Trivs: Sol-skugga

Växtsätt: En vild kläterväxt, som man kan använda till mycket i trädgården. Man skall dock gärna hålla den en bit bort. Vissnar ner helt på vintern.

Odla: Köp planta.

Härdig: 

Actinidia kolomikta

Kameleontbuske

Blomningstid: Inga blommor

Höjd: 300 cm

Trivs: Halvskuggig plats

Växtsätt: Slingrande vacker med gröna och vit-rosa blad. Gärna vindskyddad.

Odla: Köp planta. Vill gärna stå mot mur eller plank med något att växa på, såsom trådar.

Härdig: zon I-V

Parthenocissus vitacea, P. tricuspidata

Vildvin, rådhusvin

Blomningstid: Inga blommor

Höjd: + 10 meter

Trivs: Sol - skugga

Växtsätt: Kraftig växt som har en vacker växlande färg från grön, till röd på hösten.

Odla: Köp plantor. Vildvin behöver trådar att klänga på, medan rådhusvin fäster på plana ytor

Härdig: Rådhusvin zon I- II och vildvin zon I-V