Våtmark på tomten

Detta är kanske inte något man självmant väljer, men många bor i närhet till bäckar och åar, och då kan grundvattennivån ligga grunt. Detta kan man välja att bekämpa, eller dra nytta av. 

Gul skunkkalla