Portaler..

Portaler kan vara enkla rosenspaljeer eller mer avancerade stenstrukturer. Oavsett vilket så hjälper den till att skapa en förväntning i en trädgård och givetvis som stöttning för klängande växter.