Mur..

På bilden ovan här ser du en terasserad mur som är helt överväxt. En mur behöver inte synas, men i våra breddgrader så lär den synas vissa delar av året.

Viktigt att tänka på när man väljer mur, är att se den som en naturlig del av husets arkitektur, om den ligger tätt på huskroppen. 

Det finns en massa andra varianter utöver stenmur, så fundera vad som passar dig.

Inspiration