Trädgårdens Väggar

Som ramen på en tavla, så kan man välja en diskret variant eller en tydlig och distinkt avgränsning av sin trädgård. Men i dagens trädgårdar arbetar man mer och mer med väggar i trädgården också. Väggar och häckar gör också att man kan påverka mikroklimatet i trädgården, och ge en möjlighet till att flytta gränsen för vilka växter man kan plantera. Väggar gör att man kan minimera kylfaktorn och har man stenväggar kan man bibehålla solens värme längre under dagens timmar.