Norrvikens trädgård

Att välja och plantera träd..

Att sitta under ett lummigt träd, och som helst är så tätt att regnets droppar inte orkar igenom, är helt oslagbart. Skugga, skydd eller bara avskilt, spelar ingen roll. Träd är fantastiska. Givetvis har trädgårdens storlek en begränsande effekt, men alla bör ha minst ETT träd. Har man 2 kan man alltid hänga en hängmatta mellan dem. :-) 
Här under finner du rekommendation kring plantering av träd. Vilken sorts träd du skall välja, skall du helst fundera noga på och välja ett som passar till omgivningen och till huset. Tänk nu bara på att många träd blir VÄLDIGT stora. Alla är gulliga i 2-3 meters höjden, när man köper dem, så man luras lätt. 

Säkert planteringsavstånd
2009
Text: Sylvia Svensson
Foto: Bernt Svensson


Många av frågorna till mig handlar om hur nära ett hus e.d. man vågar plantera ett träd eller om det redan finns ett träd, om det kanske står för nära. Man är rädd för att rötterna skadar husgrunder och vatten- och avloppsledningar.

Det finns träd med aggressiva rötter, som poppel t.ex. som man inte bör ha i närheten av ett hus! Men många träd har "snälla" rötter som knappast gör någon skada alls.

Jag har försökt röna ut om det finns någon bok e.d. som listar ut begreppen, men det verkar det inte finnas, inte någon aktuell i alla fall. Så jag frågade intendenten och trädexperten i Göteborgs botaniska trädgård, Björn Aldén.

Enligt honom finns det en gammal handbok som jurister i utlandet (plus diverse trädexperter) har följt, "Tree Roots and Buildings" (Cutler and Richardson, 1989), som emellertid bara talar om absoluta säkerhetsavståndet mellan olika trädarter och byggnader i krympningsbenägna lerjordar i SÖ England. Knappast helt korrekt beskrivning för Sverige, alltså.

Enligt en mer sansad bedömning i en artikel i tidskriften Arboricultural Journal (Gasson PE & Cutler DF 1998), med namnet "Can we live with trees in our towns and cities?" anges helt andra avstånd.

Dessa mått är direkt lånade från den artikeln:

Pil 18 m
Poppel 20 m
Ek 18 m
Alm 19 m
Hästkastanj 15 m
Ask 10 m
Lönn 9 - 12 m (beroende på sort)
Cypress, tuja 2.5 m
Lind 11 m
Bok 9 m
Platan 10 m
Robinia 8.5 m
Björk 4 m
Körsbär 3 m
Rönn 5 m

Men nu får man ju tänka på att denna lista gäller för arten, alltså inte alla de mer eller mindre förädlade namnsorterna och varieteterna. Bland dem kan det ju finnas både dvärgträd och riktiga jättar, så man får ta denna lista bara som en liten fingervisning.

Dessutom skiljer sig trädrötterna markant från varandra. Det finns träd med grunda, omfångsrika rötter som nära nog ligger på markytan. Det finns också sådana där det går en kraftig pålrot rakt ner i backen och bara har mindre sugrötter som grenar sig från denna. Och så förstås allt emellan dessa två ytterligheter. Så det är sannerligen inte lätt att veta vad som gäller alla gånger.