Välj strukturer som stöd

Numera är det populärt att skapa rum och avgränsa sin trädgård. Ett sätt att skapa rum, samt finna bra möjlighet för sina klätterväxter att klänga på, är att skapa övertäckta gångar och att bygga pergola. 

Inspiration