Pergola

Egentligen är en Pergola definierad som en gång med lövväggar, men vi har efter hand ändrat det till att omfatta dessa strukturer som allehanda växter kan växa på.

Inspiration