Helt naturligt...

Natursten är vackert. Det finns helt klart en skillnad mellan natursten och betong, och det handlar helt och hållet om känsla..

Natursten lever och har ett liv som inte går att kopiera med betong. Samtidigt skall man vara fullt medveten om att det finns stora skillnader i kvalité mellan naursten och natursten. Läs gärna stycket här under innan du klickar in på första bästa sida. Det kan också skilja kraftigt i pris. Av egen erfarenhet, så beror oftast ett lågt pris på bearbetningen av stenen. En dyr skiffer, exempelvis,  har ofta i stort sett samma tjocklek, medan en billig kan slå med centimetrar. Detta gör stor skillnad vid läggningen.

Fel natursten kan bli dyrbart

Granit kan rosta, sandsten smutsas. Natursten är populärt som byggnadsmaterial, men brister i kunskap och kvalitet kan ge dyrbara bakslag.

Villaägare som söker natursten till golv, bänkskivor eller badrum hittar både högklassig och undermålig sten i handeln, och försäljarna vet inte alltid vad de säljer

- Det gäller att handla hos företag som verkligen kan natursten, säger Kurt Johansson, adjungerad professor på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp i Skåne.

SVERIGES EGEN stentradition räcker inte när marknaden översvämmas av sten från bland andra Kina, Brasilien, Indien och Afrika. Kurt Johansson ska hjälpa till att stärka stenkunnandet vid landets samtliga utbildningar av arkitekter och bygg- och anläggningsingenjörer.

Cirka 80 procent av Sveriges naturstensmarknad gäller offentligt byggande, ofta med tuffa kostnadskrav. Men att välja sten enbart efter priset kan bli dyrt i längden.

- DU KAN FÅ STEN som inte fungerar. I Sverige har vi till exempel traditionellt erfarenheten att granit är stabilt, men även granit kan rosta eller vittra, säger Kurt Johansson.

I stället, menar han, måste arkitekter och konstruktörer veta precis vad de är ute efter och kunna ställa exakta krav på stenmaterialets utseende, funktion och hållbarhet.

Peter Palmkvist/TT

Inspiration..