Trädgårdens Golv

Nu kanske man inte gärna vill tänka på sten, när man sitter på en sida för trädgård, men detta hänger trots allt tätt samman med varandra. Inte nödvändigtvis i form av stenläggning, utan också sten i kombination med naturen.
Jag är en varm förespråkare för att man tar hänsyn till den befintliga naturen och de byggnader man har på sin tomt, när man jobbar med sten i trädgår¨den. Även om trumlad betongsten är en vacker sten till ett nytt hus, så kan det vara precis lika osmakligt när det läggs i trädgården på ett sekelskifteshus. Försök tänka på att få det tidsenligt när du planerar för nya stenpartier. Det behöver inte bli dyrare med natur sten än betong.