Kämpa mot ogräset

Vad är ett ogräs? Ja, det bestämmer du faktiskt själv. Känns det bra med lupiner i rabatten så låt det vara så. Annars finns det en mängd olika sätt att bekämpa ogräs – och det är nog tur. Ogräs har en förmåga att snabbt konkurrera ut både blommor och grönsaker.
Att få bukt med ogräset behöver inte vara särskilt jobbigt. Skaffar du dig, en gång för alla, ett rejält övertag, så behöver du inte lägga ner så mycket tid i fortsättningen. I rabatten är det bästa att då och då luckra upp jorden runt växterna med ett riktigt bra rensningsverktyg. Gör du det regelbundet hinner ogräset aldrig få fäste. De skott som du får upp självdör dessutom snabbt av torka ovanpå jorden.

Du kan också minska uppkomsten av ogräs genom att lägga täckbark kring växter och grönsaker. Det höjer jordvärmen och behåller fukten, plus att ogräset inte får en chans! Eller så kan du lägga ut markduk som släpper igenom luft och vatten – men inte ogräs. Täck sedan med toppbark. Resultatet blir en lättskött och vacker rabatt. Ytterligare ett sätt att slippa ogräs i rabatten är att plantera snabbväxande marktäckare. När inget annat hjälper ger vi dig råd om lämpligt ogräsmedel.

För gräsmattan finns specialkomponerade ogräsmedel. En annan variant är att strö ut sand eller mull på gräset. Det ökar växtkraften hos grässtråna som därmed slår ut de ovälkomna växterna.

Ogräsen delas in i följande:

Fleråriga ogräs - Rotogräs
Övervintrar och sprider sig med hjälp av sin rot, som innehåller upplagsnäring.

Vandrande, perenna ogräs
Sprider sig med hjälp av rotskott, sidostammar eller sidoskott. Sprider sig även med frö.

Platsbundna, perenna ogräs
Roten övervintrar, men plantan flyttar sig aldrig. Den blir kvar där fröet gror.

Ettåriga ogräs
Frösprider sig och plantan dör varje år.

Tvååriga ogräs
Precis som flera tvååriga perenner, så bildar den bara bladrosetter första året, och blommar först sin andra sommar.

 

Bekämpning UTAN gifter
Idag försöker vi gå från gifter till mer mekanisk bekämpning, genom att täcka över eller att plantera motverkande växter. Detta är mycket positivt givetvis. Om du anlägger en ny trädgård, kan du tänka på detta redan från starten.

Brunört (Prunella vulgaris)
En flerårig ört med grågröna, motsatta blad längs hela stjälken. Trots sitt namn har den blå-lila blommor samlade i en huvudlik ställning.
Kan bli upp till ca 30 cm hög,och trivs bäst i skugga.
Rensa brunörten för hand innan fröspridning. I rabatten är den relativt enkel att rensa bort, men i gräsmattan kan den bilda stora sjok. Enklast är att gräva bort ytan som drabbats och sen så nya gräsfrön direkt.
 

Chenopodium (Målla)
Spirformade ettåriga plantor, ibland med rödaktiga stjälkar, med ovala eller diamantformade ljusgröna blad och klasar av ljusgröna blommor. Användes förr som grönsak tills den mer välsmakande spenaten tog över under femtonhundratalet.

Groblad eller gårdsgroblad (Plantago major)
Manuell bekämpning. Försök få med så mycket rot som möjligt. I gräsmatta kan man använda stroller kombi eller annan liknande produkt.

Gråbo (Artemisia vulgaris)
Blir 1 till 2 meter hög. De producerar miljontals frön, och är svår att bli av med. I gräsmattan kan man trötta ut den genom att klippa. 

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
Denna förvildade växt kan bli upp till 3 meter hög, och halvmeter stora blommor. Vid rensning skall man ha heltäckande klädsel då saften innehåller furokomariner, som ger brännande sår på huden i kontakt med solen. Man jordfräser jorden efter men i flera år kan frö gro på samma ställe, så man måste vara envis. 
OM du fått saft på huden skall du tvätta med tvål och vatten rikligt, och undvika solljus i ett par dagar efter.

Kirskål, skvallerkål eller kers (Aegopodium podagraria)
Detta är ett huvudbry för många trädgårdsägare. Bekämpas antingen med att hela tiden ta bort blad, då de behövs för tillväxten, eller täcka med svart plastsäck som sedan täcks över med ca 10 cm täckbark eller jord. Det måste då ligga kvar i 2 år. Absolut effektivast är att gräva ur rabatten.. men detta är sällan ett alternativ. 
 

Klöversläktet (Trifolium)
Klargröna blad med dess välkända tre bladflikar. En perenn som orsakar stora problem i gräsmattan där deras klargröna blad skiljer sig från resten av gräset under torra perioder. Klövern blommar mellan maj och september och sprider sig genom frön och tillväxt och kan snabbt breda ut sig över stora ytor.

Korsört (Senecio vulgaris)
En ettårig som blir ca 30-40 cm hög. Ser inte mycket ut, men producerar mellan 1000-1500 frön per säsong. Korsörten rensas ut för hand, och är enkel att ta bort

Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski )
Ett svårt gräs, som oavsett om man drar upp det, tenderar att ha kvar delar i jorden.På en kvadrat meter bildas hundratals utlöpare, med upp mot 25000 knoppar och en längd på över 1000m. Bäst är att täcka över med plast ett par år. Om man inte har tålamod, får man ta till gift.
 

Maskrossläktet (Taraxacum)
Maskros är ettårig, och frösår sig varje år. Bekämpas i rabatter genom att man ser till att dra upp den med så mycket rot som möjligt. För gräsmatta så finns det gödsel med bekämpningsmedel, men effektivast är en rotjärn och handkraft. Det finns mer än 900 sorter i norden av denna mångfacetterade växt.

Mjölke (Epilobium angustifolium)
Blir ca 50 cm hör och växer i hela landet. Vackra lila blommor som senare blir till ca 20.000 frön per planta. Den rensas för hand och genom att hela tiden klippa av den så utarnas rötterna.

Rävtörel (Euphorbia peplus)
Finns främst ö i södra halvan av landet, och blir ca 10-30 cm hög. Plantan konkurreras lätt ut och då dess frön är tunga, så sprids de inte så långt.
Plantorna kan enkelt rensas bort men se till att göra det före fröfällning.

Röllika (Achillea millifollium)
En perenn ganska högväxande, väldoftande växt. Den konkurreras relativt enkelt ut om andra plantor finns i närheten. Den rensas ut för hand enkelt i rabatten. I gräset grävs den upp och nytt frö sås direkt på platsen.

Smörblomma (Ranunculus acris)
Ett beständigt ogräs med långa löpare och kryprötter som kan ställa till allvarliga problem i gräsmattor och rabatter. Bladen är trekantiga och tredelade. På gräsmattor bildar de en platt rosett som gräsklipparen inte kommer åt. Det är ett mycket aggressivt ogräs som kan invadera stora ytor.

Tusensköna (Bellis perennis)
Ett par förtjusande tusenskönor är inte mycket av ett problem men de sprids genom frön och kan helt ta över en gräsmatta på kort tid. Plantans skedformade blad växer i fast rotade rosetter som är svåra att få bort med vanlig gräsklippning.

Åkervinda (Convolvulus arvensis)
En klätterväxt som kan bli upp till 3 m hög och som bär stora trumpetliknande vita eller skära blommor under perioden juni-september. Kan kväva andra plantor då den lindar sin stjälk runt dem. Sprider sig genom underjordiska kryprötter och med frön. Man kan rensa bort Åkervindan genom att gräva upp den, men eftersom en ny planta kan bildas av minsta lilla rotdel som blivit kvar, återkommer problemet efter en kort tid.

Åkertistel (Cirsium arvense)
Många tistelsorter är trevliga, men inte när de kommer i form av ogräs. Liksom nässlor så är de svåra att bli av med, och deras rötter kan sträcka sig upp emot 2 ner. Man får dra upp efter hand. Ett överflöd av dessa är ett tecken på övergödning, då de gillar och behöver kväve. Man kan försöka använda ett kvävefritt gödselmedel. Tisteln är konkurrenskänslig så den gillar inte en tät växande rabatt.