Beskärningsdags...

För det första, naturen är förlåtande...

Skulle man klippa fel, så får vi ofta en ny chans redan nästa år, att göra det bättre. Det är väldigt sällan att man tar död på en växt genom att beskära fel eller för mycket. Däremot kan man förhindra tillväxt, blomning och förökning genom fel beskärning, vid fel tillfälle. 

Beskärningstider..

Januari-Februari

Maj-Juni

Mars-April

JAS - Juli-September

Oktober - December

Beskära bärbuskar

Hallon

Hallon ska beskäras eller rättare sagt gallras varje år. Hallon bär skörd på fjolårsskott. Efter skörd är dessa skott förbrukade och tas bort för att ge plats för de nya skotten som ska ge skörd nästa år.

Gallra även bland de nya skotten. I för täta hallonrader trivs svampsjukdomar och skadedjur.

Hösthallon är en ny typ av hallon som ger frukt på årsskotten. De ska klippas ner helt på hösten.

Vinbär och krusbär

Svarta vinbär bör beskäras varje eller vartannat år medan röda vinbär och krusbär klarar sig med vart 3:e–4:e år. Svarta vinbär ger bäst skörd och störst bär på tvåårsskott.

En årlig gallring med ungefär en tredjedel av busken är lagom. Äldre grenar tas då bort. Ta bort nerliggande grenar som är svåra att plocka och lätt växer fast. Ta bort hela grenar ända ner till basen. Använd grensax

Blommande buskar

Tidpunkten då buskar blommar, bestämmer dess beskärningstidpunkt. Vårblommande, beskärs när blomningen är över. ex: Syrén och rhododendron. Sommarblommande buskar beskärs sen höst eller tidig vår.

HÄCKAR
De flesta häckar klipps före midsommar, och sen en gång till senare under sommaren.

SPIREA
Spirea blommar på de skott som sitter nu, så de skall helst klippas efter blomningen, om du vill ha blommor i år. Annars klipps de som andra häckar. Man kan ta de äldsta grenarna nere vid marken, så yngre kommer fram