Planera först..

Givetvis kan du ksta dig ut och börja plantera, men det är båda effektivare och tidsbesparande att fundera över vad du vill först.

Först måste du svara på några frågor:

Vill du ha mycket eller lite jobb?
Satsa hellre på en lite men vacker hörna, än en massa växter utspridda utan skötsel.

Var skall jag plantera?
Kryddväxter vill helst ha en solig hörna men en del arter kan odlas på en norrsida också Helst skall man inte plantera för nära större träd, då de tar för mycket av kraft och rotutrymme.

Hur skall du plantera? Strikt eller mer uttrycksfullt?
Helt och hållet en smaksak, även om några arter sprider sig mycket och kan behöva inramning.

Vad skall du odla?
En del odlar för doft, en del för färg och en del för smak. Ta en funderare på vad du normalt sett använder mest och satsa först på dessa. Efter det kan man prova sig fram med nya sorter efter hand och byta ut om det inte är som förväntat.

När ovanstående frågor är besvarade kan man börja skissa på en täppa. Ta reda på höjd och omfång på de olika sorterna, innan du bara köper in och planterar. En del sorter breder ut sig våldsamt.
Håll okså koll på vilka som är ettåriga och vilka som är fleråriga. Enklast är att dela upp dem, så att man vet var man skall rensa upp på hösten.