Jorden..

En hel del kryddväxter växer på platser där det är torrt och utarmat, men när man nu har möjligheten att ge dem mer optimala förutsättningar från början,kan man lika bra göra det.
Kryddor gillar inte lerjord, utan vill ha god mylla som ger luft till rötterna. Om du har lerjord, så blanda ut med torvmull och kompost.
Jorden skall också vara väldränerad.

Gödning
Benmjöl och algpulver (algomin) är bra för kryddor, men normalt sett behöver man inte skämma bort dem med en massa annan gödning.

Kalkning
De flesta kryddor växer i kalkrik jord, så om du har jord som bla. Rhododendron växer bra i, bör du troligtvis kalka extra vid plantering. Detta görs då 5-6 veckor före plantering och relativt djupt.