Den goda jorden

En god jord är en stor del av förutsättningen för att det skall bli något som växer. Varje investerad minut här, är en ren vinst. Det är jobbigt och slitsamt men värt det.
Utöver jorden i sig själv så är mineral, näring och mikrokultur viktiga delar.
All jord består av olika fördelning av mineral och mullämnen. Mineral är nedbrutet berg och mullämnen är nedbrutet organiskt material som gräs, löv, grenar och djurspillning. Karaktäristiskt för en god jord är att de är luftiga och genomsläppliga, fuktighetshållande, näringsrika och rika på mikroliv. Detta är tyvärr ofta inte utgångsläget utan kräver en hel del jobb. 
Här under finner du våra 3 vanligaste jordtyper och hur du gör för att förbättra dem:

Leriga jordar

Beskrivning
Leriga jordar är tung, våt och svårarbetad. man kan testa genom att ta en fuktig handfull och prova att rulla en boll. Lerig jord skapar en slät och jämn kula. Lerig jord binder mycket vatten och är svårdränerad och svårt för växterna att leva i då de inte får syre.

Förbättring
Dessa jordar måste luftas. Genom att tillsätta mull, så ändras förutsättningarna. För lerjord är barkmull, lövkompost, matkompost och stallgödsel bra typer att blanda in. 

Mulljordar

Beskrivning
Detta är oftast jord som varit mosse tidigare. Dessa är inte så vanliga. De binder massor med vatten och här är det mer dränering som krävs.

Förbättring
Dränera väl. Grov sand och stenmjöl kan också vändas ner. Denna typ av jord skall dock inte torka ut, då den blir svårbearbetad sen.

Sandiga jordar

Beskrivning
Sandiga jordar är motsatsen till lerjordar, då sandkornen är för stora för att binda samman och om man rullar en boll så faller den sönder. Denna jord behåller inte vatten och näringen följer med vattnet ut. 

Förbättring
Här skall vi lägga till ett bindämne, och även här är mull bra. Finmalet stenmjöl är också bra. Bäst mull här är torvmull, lövkompost, matkompost och gödsel.

Jord på påse

Detta funkar bra för krukor och blomlådor. Den skall vara luftig, mager och ren så fråga på plantskolan när du köper. Byggmarknadens jordar  i mängdrabatt är inte mycket att rekommendera. Om du skall ha större mängder kan man köpa från en bonde eller från närliggande återvinningscentral, i kubikmeter format.

Jordbearbetning

När du går igång skall du se till att ha investerat i ordentliga verktyg. Införskaffa en bra spade, hacka, kultivator och kratta. (kultivator är ett skaft med 3-5 klor)

Grävning
Leriga jordar behöver ofta lerjordar, som skall ha jordförbättring. Om man gräver på hösten så faller kakorna sönder på våren när tjälen släpper och ger en god jord att mylla ner gödsel i. Eftersom jorden liv flyttar längre ner i jorden på vintern, skall du göra detta INNAN det fryser, så man inte fryser ihjäl djurlivet.

Djupgrävning
använder man för att göra en jordförbättring på djupet. 
-börja med att gräva en ränna på en sida
-grepa igenom jorden i botten på rännan
-lägg ett lager kopmost i rännan
-gräv en ny ränna parallellt, där du välter över jorden i den ränna du precis gjort klar
-fortsätt så igenom hela landet

Grepning
Upplevs ofta som enklare och är inte så brutalt för jordlivet. Används för att lufta igenom jorden. Enkelt att göra på våren före sådd.

Luckring
Här använder du kultivatorn. Bra för att mylla ner gödsel och för att spräcka toppytan som kan vara lite hård om det regnat en del.

Fräsning
Rekommenderas inte om man kan undvika det då det fräser sönder allt inkusive daggmaskar. Om du har en större yta så kanske det är ett måste. Tänk då på att fräsa ner stallgödsel eller kompost samtidigt så jorden blir mullrik.