Odla i näringslösning!

Picture cred to https://www.towergarden.com

Att odla i näringslösning är något som kommer mer och mer. Det finns ett antal olika varianter och både fär den lilla balkongen och det stora växthuset.