Strikt engelsk stil

De engelska parkerna och slottsträdgårdarna följer strikt planering och innehåller stora mängder av underhåll. Buxbom, tuxus och bok kombinerat med ffa rosor bildar grundstommen i de flesta trädgårdarna.

Engelsk "cottage" stil

Den engelska romantiska Cottage modellen, ligger många svenska varmt om hjärtat, dels för att den påminner om våra egna äldre trädgårdar och troligtvis dels för att vi ser så pass mycket engelska detektiv serier. Det är en stil med fanstastiska färger och som sköljer över en med dofter.

Modern design

Vilda stilen

Vild behöver inte betyda ovårdat. Faktum är att det kräver stort arbete att få en vacker vild-trädgård. Växter som växer tätt självsår sig, så det kräver god kunskap om inbördes konkurrens mellan växttyper för att lyckas. 

Fransk stil

Franska trädgårdar skiljer givetvis, beroenda av stora skillnader i klimat från norra delarna ner till syd, och den Provencalska typ som syns på denna bild. Växttyperna sklijer därför också. 

 

 

 

 

 

 

 

Så har vi den moderna designen, som ofta blandar materialen och då vi lägger mindre tid i trädgården så innehåller den ofta större delar med stenläggning och trädäck. Här ser man också  den tidstypiska rumsfördelningen.