Dags att flytta?

En välskött trädgård vittnar om ett välskött hem, även om det inte gjorts någon renovering på länge. Det visar på att man tagit hand om både hus och hem. Det handlar också om att visa och ta vara på de möjligheter som finns, även i trädgården. För den trädgårdsmedvetne blir det givetvis ett stort plus och ger möjlighet att bedömma de eventuella investeringar som gjorts i din trädgård.

Kostnaden för detta kan variera kraftigt med storlek och status, samt eventuella extra tjänster som ni eventuellt vill att vi ska utföra. Gemensamt är dock att det är väl investerade pengar.

 

Garden Staging är detsamma som Home Staging, dvs att man piffar till trädgården inför en försäljning. 

Normalt brukar man då gemensamt, kund och utförare, komma överens om hur mycket som skall göras. 

Man kommer överens om det skall hyras in krukor, belysning, möbler och textilier.

 

Ofta lägger man mest omtanke kring entrén, som sätter tonen för resten av visningen.