Barnens Rum

Trots att våra barn troligen använder trädgården minst lika mycket eller mer, än vi själva gör, så får de ofta stå till sidan för våra egna önskemål.

Trots att våra barn bara är "till låns" så brukar det vara många år som de ska finnas tillsammans med oss i trädgården. Vi kan inte bara tänka på oss vuxna.

Jag har själv samma inställning då jag varje vår packar upp studsmattan och undrar vilken del av gräsmattan jag skall förstöra först!

Avsätt plats till barnen och involvera dem i inrättandet av deras EGEN del.

Detta kan också vara ett lyft för de "vuxnas" del.

När du anlägger ny trädgård kan det vara klokt att tidsplanera, dvs fundera 10 år framåt. Vad fungerar nu, om 3 år och om 8-10 år när barnen växt upp. små växter blir stora och det man sätter kanske man vill ersätta så småningom. I detta läge kan det vara skönt att inte ha ett 10 meter högt träd på tomten.

 

 

 

 

Att Göra Lista till barnen:

 

odlingshörna med burkar att odla i eller eget land

 

Plats för vila

 

Koja

 

sandlåda